Výhody solární energie

Výroba solární energie z fotovoltaických elektráren (FVE) je velmi perspektivní. Díky stále klesajícím nákladům na fotovoltaické technologie se solární energie stává plně konkurenceschopnou oproti dodávkám elektřiny ze sítě.

Úspory za energie

Rozhodnete-li se využít solární energii, můžete se těšit na snížení účtů za elektřinu, teplo, ohřev vody a v budoucnosti i za palivo vašeho vozu, pokud se rozhodnete pro elektromobil. Slunce Vám rozhodně nebude zasílat faktury za energii. Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje vstupní investici, která se vám ale rozhodně vyplatí. Postupně se vám bude vracet v podobě poklesu výdajů za elektrickou energii.

Pojistka proti budoucímu zdražení

Náklady na výrobu energie z jaderných nebo jiných fosilních zdrojů elektřiny neustále stoupají. V budoucnosti dojde pravděpodobně ke zdražení elektřiny z tradičních zdrojů, zatímco cena solární energie bude pravděpodobně dále klesat. Výroba vlastní energie z FVE tak bude sloužit jako pojistka proti zdražení energii.

Rychlá návratnost investice

Díky dotačním programům (Nová zelená úsporám, OP PIK) lze na pořízení FVE získat příznivou státní dotací do roku 2021. Díky této podpoře má investice do nové FVE poměrně výhodnou návratnost (podle typu zdroje) v horizontu cca 5-10 let.

Energetická soběstačnost 

Solární energie poskytuje domácnostem částečnou energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice proto nemusíte být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, neboť využíváte vlastní energii. Kvalitně postavená FVE v kombinaci s bateriovým systémem pokryje vaši potřebu elektřiny v domácnosti z cca 80 %.

Ochrana proti výpadku dodávek elektřiny

Pokud se rozhodnete pro instalaci FVE, která je vybavena akumulací (Li-Ion/LiFePo či průtoková baterie), pak získáte kvalitní záložní zdroj energie. Získáte tak ochranu pro případ výpadku dodávek elektřiny z tradiční rozvodné sítě

Snadná a rychlá instalace bez licence či živnostenského listu

FVE nepředstavuje výrazný zásah do stavby domu. Instalace probíhá obvykle na střeše nebo v plášti budovy, přičemž celý proces probíhá velmi rychle. Samotná instalace malé střešní FVE trvá cca 1-2 dny. Díky nové legislativě lze malou FVE pro vlastní spotřebu provozovat bez licence na výrobu energie od Energetického regulačního úřadu. K provozování FVE nemusíte mít k dispozici ani živnostenské oprávnění.

Bezpečnost a spolehlivost

Obavy, že vám úpravy související se solárními panely na nějakou dobu zkomplikují život a oberou vás o pohodlí, proto nejsou na místě. Solární panely nepotřebují žádnou speciální údržbu. FVE postavená z kvalitních technologií Vám bude dobře sloužit 20 i více let. Nejstarší FVE v Japonsku či Německu jsou v provozu již více než 30 let a stále vyrábějí solární energii.

Vysoká spolehlivost a nízké náklady na údržbu

Pro solární panely je charakteristická dlouhá životnost, výrobci standardně garantují, že křemíkové články vydrží funkční několik desítek let. Fotovoltaika také představuje zdroj elektřiny, který neobsahuje žádné pohyblivé součásti, proto se jedná o technologii s nízkou poruchovostí.Obsluha panelů je navíc velice nenáročná, po jejich instalování prakticky není, kromě pravidelných servisních prohlídek, třeba se o ně starat. Díky online monitoringu máte elektrárnu stále pod kontrolou na vašem mobilu či počítači.

Ekologické řešení

Fotovoltaika také představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí. Solární panely kromě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu. Recyklace solárních panelů a dalších komponentů FVE je dobře technicky zvládnutelná bez vedlejších efektů. Drtivá většina solární se vyrábí z křemíků, což je prvek, který je běžně a velkém množství k dispozici na Zemi.

Nevyčerpatelný zdroj energie

Solární energie patří mezi nevyčerpatelné energetické zdroje. Při přeměně slunečního světla na energii by za hodinu bylo vyrobeno více elektrické energie, než kolik jí celé lidstvo spotřebuje za rok. Její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Lze ji dobře využívat nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší nadmořskou výškou.