Pozemní fotovoltaická elektrárna

Pozemní fotovoltaická elektrárna (PFVE) představuje kompletní dodávku fotovoltaické elektrárny na klíč, kterou vám postavíme na vhodném pozemku (průmyslová zóna, brownfield, atd.). Součástí dodávky PFVE je vyprojektování, instalace a uvedení díla do provozu. Jsme vám schopni zajistit vyřízení a administraci dotace z programu OPPIK (firmy). Jako doplňkovou službu vám můžeme nabídnout monitoring a servis PFVE po celou dobu jejího fungování.