Provoz

Fotovoltaická elektrárna (FVE) je poměrně komplexní zařízení, které v případě neodborné instalace nebo při zanedbané údržbě nemusí investorovi garantovat 100% zisk. Kromě pravidelných povinností (jako je například reporting výroby na Operátora trhu s elektřinou) platí pro každou velkou FVE platí povinnost dle ČSN331500 provádět pravidelně revize elektrického zařízení. Po uplynutí lhůty (obvykle 4 roky), má provozovatel FVE povinnost nechat vypracovat periodickou zprávu o revizi elektrického zařízení. Od roku 2007 provozuje společnost Ekotechnik Czech v České republice a v zahraničí několik fotovoltaických elektráren (FVE) o celkovém výkonu přes 17 MWp. Další FVE provozujeme naším klientům, kde se staráme o údržbu a provoz jejich zařízení.

V praxi se naši technici setkávají s případy FVE, které byly neodborně provedené. Tyto instalace FVE nejen, že majitelům přinášejí menší ekonomické výnosy, ale také se mohou stát příčinou ohrožení bezpečnosti Vašeho domova, firmy, chaty nebo výrobní haly. Pouze malé množství provozovatelů FVE si je vědomo skutečnosti, že při případném požáru je nutné předložit pojišťovně platnou revizi elektrického zařízení. V opačném případě je velmi obtížné se domáhat náhrady škody od pojišťovny.

Proč je důležité dbát na kvalitní servis a monitoring FVE?

 • kontrola a aktualizace software u fotovoltaických střídačů může výrazně omezit čas nutný pro restart střídače z několika minut na několik sekund, a tím výrazně vylepšit ekonomiku výroby FVE
 • zastínění (třeba jen malé části) jediného FV panelu nebo jeden vadný článek dokáže vyřadit celou sekci (tzv. string) z provozu FVE. Minimalizace efektu zastínění panelů vede k vyšší výrobě FVE
 • pravidelná kontrola konstrukční části FVE může zabránit uvolnění panelu a následným škodám na majetku či zdraví osob
 • termovizní kontrola odhalí možné vady na článcích panelů. Následná výměna či oprava může omezit ztráty při výrobě FVE
 • pravidelné čištění filtrů střídače pomůže snížit spotřebu energie zařízení. Při odstranění prachu se minimalizuje riziko vzniku požáru
 • kontrola kabelových vedení dokáže včas zabránit mechanickému poškození kabelů a výpadkům ve výrobě FVE
 • pravidelná kontrola pojistek a jističů je nejlepší prevencí proti vzniku přechodového odporu a s tím souvisejícího vývinu tepla, který může vést ke vzniku požáru
 • správnou optimalizací provozu FVE lze výrazně zvýšit ekonomickou výkonnost FVE

Naše zkušenosti a odborné know-how umožňuje našim klientům minimalizovat ekonomické ztráty v průběhu životnosti FVE, a to díky včasné identifikaci a předcházení problémům. Klademe důraz na preventivní péči o FVE, a to zejména na pravidelné kontroly a servis FVE (včetně termovizního měření). Toto umožňuje minimalizovat výskyt poruch na FVE. Nezbytným předpokladem pro optimální provoz FVE a maximalizaci výroby je průběžný monitoring FVE. Za tímto účelem máme vyvinuto vlastní monitorovací centrum, kde působí několik techniků, jenž dohlížejí na provoz FVE. V případě potřeby zajišťujeme servisní zásahy pro odstranění případných poruch a údržbu FVE.

Našim klientům nabízíme tyto služby v oblasti provozu a servisu FVE:

 • systém preventivní péče FVE všech velikostí,
 • periodické i neplánované servisní a revizní prohlídky FVE
 • vzdálený monitoring FVE, o který se starají proškolení dispečeři
 • pravidelné kontroly FV panelů a elektroinstalace termokamerou
 • vypracování revizních zpráv dle ČSN331500
 • údržbu a aktualizaci firmware fotovoltaických střídačů
 • optimalizaci výkonu FVE včetně vypracování souhrnné zprávy o stavu FVE a návrh opatření a doporučení k optimalizaci výroby
 • autorizovaný servis střídačů Huawei