Projekce

Základním předpokladem pro investora, který zvažuje investici do fotovoltaické elektrárny (FVE), je kvalitní projekt. Pouze podle dobrého projektu je možno postavit elektrárnu s nejlepšími parametry.

K dosažení optimální výnosu z pozemní či střešní FVE je potřeba toto zařízení profesionálně vyprojektovat a kvalitně technicky zrealizovat. Při projektování FVE je nutné zohlednit mnoho faktorů, od intenzity slunečního záření v dané lokalitě, přes orientaci panelů vůči jihu, sklon a případné zastínění panelů. To jsou faktory, které mají vliv nepřímo na výtěžnost FVE. Sluneční panely je možno instalovat na všechny plochy, které nejsou nějak výrazně zastíněné. Ideální je orientace směrem na jih a sklon mezi 30°až 35°.

Při projektování střešní FVE je potřeba také počítat se statikou střechy pro umístění nosného systému solárních panelů. Zde hraje roli kromě vlastní nosnosti samotné střechy (možnost dodatečného přitížení střešní konstrukce) také síla větru a zatížení sněhem v dané oblasti. Větrem, který se dostane pod solární panely, vzniká podtlak, který pak vlastně funguje jako další zatížení střechy, stejně jako vrstva sněhu, která napadá v zimě na povrch panelů. V rámci projektování FVE je nutné kromě návrhu potřebných solárních panelů a jejich připojení na odpovídající střídače, provést i kompletní návrh upevňovacího montážního systému, včetně optimálního rozmístění solárních panelů FVE. Je nezbytné také zvolit vhodnou kabeláž. Nízkonapěťové a při velkých instalacích i vysokonapěťové rozvody tvoří největší část ztrát při výrobě elektřiny pomocí fotovoltaických panelů. Již při prvním rozkreslení projektu je maximální snaha o co nejkratší kabelové trasy co nejmenší počet přechodů a spojů.

Díky dlouholetým zkušenostem při projektování a výstavbě FVE klientům nabízíme:

  • zkušenosti špičkových specialistů v oboru projekce a optimalizace výstavby a provozu FVE
  • znalosti zkušených projektantů a konstruktérů v oboru elektro silno- a slaboproud
  • zajištění projekční a inženýrské činnosti při realizaci FVE na střechách či na zemi
  • zastupování investora v jednání s orgány státní správy
  • zajištění energetického auditu a financování celé investice do FVE.