SOLAR KIT PROFI

SOLARKIT PROFI představuje kompletní dodávku fotovoltaické elektrárny (FVE) na klíč pro všechny velké střešní komerční, rezidenční nebo komunitní objekty. Součástí dodávky je vyprojektování, instalace a uvedení FVE do provozu. Jsme vám schopni zajistit vyřízení a administraci dotace z programů OPPIK (firmy), IROP (bytové domy) a OP ŽP (obce). Jako doplňkovou službu vám můžeme nabídnout monitoring a servis FVE po celou dobu jejího fungování.

Brožura ke stažení