Výstavba

Dobře vyprojektovaná a postavená fotovoltaická elektrárna (FVE) je klíčem k vysokým energetickým ziskům investora. Stěžejními komponenty pro realizaci FVE jsou solární panely a měniče, v neposlední řadě používáme kabely, konstrukce a u větších elektráren jsou často nezbytné i trafostanice.

Výsledky z provozu FVE ve světě za několik let prokázaly, že řada instalací nepracuje na 100% své výrobní kapacity. Důvodem mohou být nejen nevhodně zvolené komponenty, ale zejména chybné postupy při výstavbě FVE a jejím následném provozování nebo údržbě.

Kvalitu výstavby FVE nelze snadno posoudit pouhým okem, jelikož řada vad může být skrytá a projeví se až po hloubkové kontrole nebo několika letech provozu FVE. Mezi nejčastější vady, které mohou vzniknout při výstavbě, patří zejména nedostatky v mechanické konstrukci, nedostatečně dimenzovaná kabeláž nebo nevhodné rozmístění panelů do jednotlivých větví (tzv. stringů) vzhledem v závislosti na sklonu a orientaci.

Při výstavbě FVE se doporučuje mimo jiné brát zřetel na požární bezpečnost. V tomto ohledu je vhodné dimenzovat velikost rozvaděčů s ohledem na ztrátové teplo (dostatečné odstupy výkonových prvků). Při výběru kabeláže je nutné zajistit dostatečnou ochranu kabelového vedení (u venkovního dbát na UV odolnost) a správným uchycením znemožnit deformace kabelového pláště. Výběr kvalitní instalační firmy pro výstavbu FVE je proto pro investora zásadním rozhodnutím. Díky dlouholetým zkušenostem (od roku 2007) a know-how v oblasti výstavby FVE o výkonu přes 420 MWp v České republice a v zahraničí (Velká Británie, Rumunsko, Maďarsko, atd.) společnost Ekotechnik Czech zákazníkům nabízí:

  • použití špičkových technologií a postupy v souladu s mezinárodními standardy
  • dodávky všech komponentů pro výstavbu FVE a provedení stavebních prací
  • montáž FVE „na klíč“ a její následné uvedení do provozu
  • vzdálený monitoring, kompletní servis a opravy FVE
  • individuální přístup k zákazníkům a respektování jeho požadavků
  • vypracování revizních zpráv dle ČSN331500
  • termovizní kontroly FV panelů, rozvaděčů, střídačů.